Klubmodul henter siden
Sikringskursus 1
Der er desværre ikke flere ledige pladser
Formalia
Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og godkendt af bestyrelsen 17. juni 2014.
Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk Klatreforbund anser som minimumskrav til
medlemsforeningernes kursus i toprebsklatring.
Dansk Klatreforbund kræver, at medlemsforeningerne lever op til disse minimumskrav, men derudover
er foreningerne frit stillet til at opstille deres egne forløb.


Formål
Kursus 1 skal forberede kursisten til at klatre og sikre selvstændigt under toprebsklatring. Kursisten
forberedes på at kunne bouldre sikkert i det omfang det giver mening i forhold til kursussted og kursist.
Desuden præsenteres kursisten for grundlæggende klatreteknikker og øvelser.

Instruktøren

For at undervise på Kursus 1 skal man være Instruktør 1 eller højere. Det er medlemsforeningernes ansvar
at sikre, at deres instruktører har den rette uddannelse og at de har opdateret deres instruktørbevis.

Krav til kursussted

Kursus 1 omhandler toprebsklatring og bouldering på kunstige klatrevægge og boulderstrukturer. Kursets
indhold er ikke dækkende for klatring på klipper.

Varighed af Kursus 1

Minimum 3 timers undervisning.
Kurset bør ikke anses som overstået, før kursisterne har demonstreret, at de kan sikre og klatre
selvstændigt.


Instruktør til kursist-ratio
Udgangspunktet for kursusstandarden er, at der er en instruktør til to kursister. Er der flere kursister kan
det være nødvendigt at bruge mere tid. Det er til enhver tid instruktørens ansvar, at alle kursister opnår
fortrolighed med pensum, før de får lov til at sikre selvstændigt.


Kursisternes alder
Man skal være fyldt 15 år for at få udstedt et Kursus 1-bevis, men yngre børn kan sagtens deltage på kurset
og lære pensum.
Se mere her : http://klatreforbund.dk/wp-content/uploads/2014/02/Kursus-12.pdf
Tilmeldte
10 /10
Tilmeldingsfrist
11.09.2019
Tidspunkt
13.09.2019 kl. 17.00 - 13.09.2019 kl. 21.00
Sted
Humlehøj
Pris
100,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'