Klubmodul henter siden
Sikringskursus 2
Instruktører er Peter og Tobias

Formalia
Denne kursusbeskrivelse er udarbejdet af Dansk Klatreforbund og godkendt af bestyrelsen 17. juni 2014.
Kursusbeskrivelsen opstiller det forløb, som Dansk Klatreforbund anser som minimumskrav til medlemsforeningernes kursus i førstemandsklatring.
Dansk Klatreforbund kræver, at medlemsforeningerne lever op til disse minimumskrav, men derudover er foreningerne frit stillet til at opstille deres egne forløb.

Formål
Kursus 2 skal forberede kursisten til at klatre og sikre selvstændigt under førstemandsklatring. Desuden præsenteres kursisten for grundlæggende klatreteknikker og øvelser.

Forhåndskrav
Kursisterne skal have bestået Kursus 1 eller have tilsvarende færdigheder (bemærk, at Kursus 1 og 2 sagtens kan lægges sammen til et enkelt kursus).

Instruktøren
For at undervise på Kursus 2 skal man være Instruktør 2 eller højere. Det er medlemsforeningernes ansvar at sikre, at deres instruktører har den rette uddannelse og at de har opdateret deres instruktørbevis.
Krav til kursussted
Kursus 2 omhandler føring på kunstige klatrevægge. Kursets indhold er ikke dækkende for klatring på klipper.

Varighed af Kursus 2
Minimum 6 timer fordelt på to undervisningsgange. Hvis Kursus 1 og 2 lægges sammen er den samlede tid 9 timer, som fordeles over mindst tre undervisningsgange.
Kurset bør ikke anses som overstået, før kursisterne har demonstreret, at de kan sikre selvstændigt.

Instruktør til kursist-ratio
Udgangspunktet for kursusstandarden er, at der er en instruktør til to kursister. Er der flere kursister kan det være nødvendigt at bruge mere tid. Det er til enhver tid instruktørens ansvar, at alle kursister opnår fortrolighed med pensum, før de får lov til at sikre selvstændigt.

Kursisternes alder
Man skal være fyldt 15 år for at få udstedt et Kursus 2-bevis, men yngre børn kan sagtens deltage på kurset og lære pensum.


Se kursusbeskrivelse her : http://klatreforbund.dk/kursus-2/
Tilmeldte
2 /4
Tilmeldingsfrist
13.02.2020
Tidspunkt
14.02.2020 kl. 17.00 - 15.02.2020 kl. 15.00
Sted
Humlehøj hallen
Pris
100,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'